Mongolian Women's Federation

Монголын Эмэгтэйчүүдийн Холбоо

/МЭХ/ нь 1924 онд байгуулагдсан эмэгтэйчүүдийн байгууллагын үйл ажиллагааг уламжлан хөгжүүлж ирсэн бөгөөд нутаг дэвсгэрийн болон үйл ажиллагааны чиглэлээр эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдлыг дээшлүүлэх, эрх ашгийг хамгаалах үүднээс эвлэлдэн нэгдсэн эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудыг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага мөн.

МЭХ-ны зорилго:

Үзэл бодол, нийгмийн байдал, сүсэг бишрэл, яс үндэс, хөрөнгө чинээ, албан тушаалыг үл харгалзан эмэгтэйчүүдийн нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалж, төрөөс эмэгтэйчүүдийн талаар явуулах бодлогод олон нийт, эмэгтэйчүүдийн санал бодлыг тусгах, хэрэгжүүлэхэд гишүүн байгууллагуудын хүчийг чиглүүлэн хамтарч ажиллахад МЭХ-ны гол зорилго оршино.

МЭХ-ны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим, чиглэл:
1. МЭХ- нь Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.
2. МЭХ-ны үйл ажиллагааны үндсэн зарчим нь ардчилсан шударга ёс, тэгш эрх, ил тод байдал, хуулийг эрхэмлэн дээдлэх явдал мөн.
3. МЭХ- нь эмэгтэйчүүдийн язгуур эрх ашгийг хамгаалах асуудлаар аливаа нам, үйлдвэрчний эвлэл, төрийн ба төрийн бус байгууллага, иргэдтэй хамтарч ажиллана.
4. МЭХ-ны үйл ажиллагааны чиглэлүүд ... дэлгэрэнгүй

 

Монголын Эмэгтэйчvvдийн Холбоо

Үзэл бодол, нийгмийн байдал, сүсэг бишрэл, яс үндэс, хөрөнгө чинээ, албан тушаалыг үл харгалзан эмэгтэйчүүдийн нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг илэрхийлэн хамгаалж, төрөөс эмэгтэйчүүдийн талаар явуулах бодлогод олон нийт, эмэгтэйчүүдийн санал бодлыг тусгах, хэрэгжүүлэхэд гишүүн байгууллагуудын хүчийг чиглүүлэн хамтарч ажиллахад МЭХ-ны гол зорилго оршино.

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Самбуугийн гудамж 3-11

Утас: 70118336, Факс: 70118336

Имэйл: monwofed@magicnet.mn, Вэб хуудас: www.mwf.mn